یک پند زیبا از چارلی چاپلین

 

چارلی چاپلین می گوید:پس از سالها فقر به ثروت و شهرت رسیدم و در کهنسالی آموختم با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه! رختخواب خرید ولی خواب نه! /ساعت خرید ولی زمان نه! /مقام خرید ولی احترام نه/کتاب خرید ولی دانش نه! آدم می شه خرید ولی دل نه! /اما افسوس دیر فهمیدم!!!!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید